Yayınlar

2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Lokasyon Bazlı Uygulamalar Türkiye'de Neden Tutmaz

Resim
Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere, lokasyon bazlı uygulamaların Türkiye'de tutmayacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki birkaç yılın küresel trendleri içinde önemli bir madde olan, başını Foursquare'in çektiği bu uygulama / sosyal ağ modelinin, Türkiye'de beklenen hızla yaygınlaşmayacağı öngörümü iki temel nedene dayandırıyorum.

Aile ve Çevre Kontrolü 

Dijital kültüre çok hızlı geçiş yapmış bir toplum olmakla birlikte, geleneksel aile yapımız ve birbirinin özel hayatına müdahale etme alışkanlığımız kendini koruyor.

Amerika veya Avrup'da bir gencin 18-20 yaşından sonra uzun süre ailesiyle yaşaması tuhaf karşılanabilirken, bizde 30-35 yaşına kadar (evlenene kadar da diyebiliriz) aileyle birlikte yaşamak hiç de alışılmadık bir durum değildir. Gerek ekonomik gerekse kültürel manada bireyselleşme açığımız büyük. Çoğumuzun şahsen ya da çevremizde görerek tecrübe ettiğimiz aile ve çevre kontrolü bu durumun en açık dışa vurumudur.

Dolayısıyla, bireyin kendine ait yaşam alanında…

Arama Sonuçları Micro-data İle Farklılaşacak

Arama motoru optimizasyonu (SEO) uygulamalarına aşina olan herkes HTML etiketlerinin (tags) önemini bilir. Konuya hâkim olmayanlar için kısaca açıklamak gerekirse; bir sitenin herhangi bir sayfası üstünde gördüğünüz tüm içerik (yazı, fotoğraf, logo, video, ses dosyası vs.) tarayıcılar tarafından düzgün görüntülenebilsin  diye HTML kodlarıyla işaretlenir. Bu işaretleme sayesinde; tarayıcılar bir sayfadaki yazı alanındaki başlığı, görseli veya sitenin her sayfasında bulunan menü veya banner alanını nasıl göstermesi gerektiğini anlar.

Aynı HTML etiketleri arama motorlarının robotları için de çok faydalıdır. Zira robotlar bir sayfadaki içeriğin önem sırası, bir sitenin neyle ilgili olduğu ya da site haritasına en kolay nasıl ulaşacağı gibi bilgileri bu etiketlerden öğrenirler. Bunun olabilmesi için HTML etiketlerinin doğru yerde doğru şekilde kullanılması gerekir.

Arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarının on-site / on-page tarafı ağırlıklı olarak bu doğru etiketleme işlerinden oluşu…

Dijital Pazarlamanın Nesi Dijital?

Resim
Özet: Dijital pazarlama sadece kullandığı yöntem ve mecralarla tanımlanabilir mi? Yoksa dijital devrimin getirdiği yeni bir kültürün içinde evrilmiş yepyeni bir yaklaşım mı olmalı?
Hayatımızda çok yer tutan, sıkça karşılaştığımız pek çok olgu / kavram /  kuram / paradigma belli bir yaygınlığa ulaştıktan sonra, zihnimizde üstünde çok düşünülmeyen anlam ve uygulama kalıplarıyla var olur.

İşleri yürütmemizi sağlayan temel kabulleri ve tanımları sürekli sorgulamak, yeniden tanımlama ve anlama çabasına girişmek fillen imkânsız olduğu için bu durumu doğal karşılayabiliriz. Zira hem bir işi yapmaya devam etmek hem de  - eşzamanlı olarak - o işi tanımlayan ve tam da o şekilde yapmamızı sağlayan temelleri sorgulamak mümkün değildir.

Devrimsel kopuşlara, paradigma değişimlerine yol açan yeni fikirler ya da mevcut kalıpları yıkacak yaklaşımlar ancak o işi yapmaya ara vermek ve söz konusu disipline belli bir mesafeden bütüncül bir bakışla yaklaşarak mümkün olur.

Dijital pazarlama için de durum fa…

Etkileşimin Sihirli Formülü

Resim
Sosyal medyada varlık gösteren her markanın birincil önceliği etkileşim yaratmaktır. Son zamanlarda nicelikten (takipçi sayısı) çok niteliğe (etkileşim / deneyim) önem vermek gerektiğine dair tespitlere sık sık rastlamamızın sebebi budur. Özellikle "etki gücü" kavramını vurgulamak üzere ben de bu ayrıma değinen bir yazı yazdım.

Temelde doğru olmasına rağmen bu yaklaşımın zaman zaman gözden kaçırdığı önemli bir nokta var.

Etkileşim yaratmak, takipçileri konuşmaya katılmaya teşvik etmek ya da sadece marka olarak sağlıklı ve açık bir iletişim kurmak için basmakalıp formüller ve/veya zorlama taktikler kullanmak tam tersi sonuç verir.

"Etkileşim Yaratmanın 10 Yolu" gibi yazılarda gördüğümüz her şeyi olduğu gibi alıp uygulamaya çalışmanın bir anlamı yok. Örneğin, bu tip yazıların hemen hepsinde geçen "Takipçilerinize sorular sorun" maddesini gözünüze kestirip sırf sormuş olmak için günde 5-10 soru sorduğunuzda, emin olun ki yarattığınız şey etkileşim değil itic…

Kurumsal Sitenize Üvey Evlat Muamelesi Yapmayın

Son birkaç yıl içinde hemen her marka / şirket sosyal medya iletişimini ve dijital pazarlamanın getirdiği  imkânları keşfetmeye ve mümkün olan en etkili şekilde kullanmaya çalışıyor.

Sosyal ağların erişim ve etkileşim gücü, viral kampanyaların cazibesi, dijital pazarlamanın ölçülebilir performansı derken çoğu zaman unutulan çok önemli bir şey var: Kurumsal site.

Kurumsal site neden önemlidir?
1- Görünürlük (arama motorları)
Arama motorları kurumsal siteleri güvenilirlik bakımından diğer sitelere göre daha yukarıda sınıflandırır. Bu sınıflandırma tek başına daha yüksek page rank alınmasını sağlamasa da önemli bir ölçüttür. Aynı sıklıkla ve aynı içerikle güncellenen, aynı anahtar kelimeler için optimize edilmiş, dışarıdan aynı sayıda bağlantı alan iki site varsa, kurumsal site arama sonuçlarında diğerinden daha yüksek sırada görünür.
Buna ek olarak, kurumsal sitenizi arama motorları için optimize ederek (SEO) görünürlüğünü arttırmak elinizdedir.
2- Özgürlük ve Kontrol
Kurumsal sitenizin yönet…

Bilgi, DIKW Hiyerarşisi ve Dijital Devrim

Resim
Dijital devrimin en önemli kazanımlarından ve karakteristiklerinden biri olarak, insanların bilgiye ulaşma ve paylaşma imkânının eşi görülmemiş biçimde artması kabul edilir.

Bilgi kaynaklarının büyük bir hızla dijital ortama aktarılması, İnternet'in muazzam bir kütüphaneye Google gibi yetenekli arama motorlarının ise öğrenebilen akıllı kataloglama sistemlerine dönüşmesi, Web 2.0 üstünde çalışan sosyal medya ile çok yönlü ve anlık paylaşma şansına kavuşmamız, Web 3.0 ile gelen semantik Web kavramı gibi pek çok unsur yukarıda özetlediğimiz durumun temel bir doğruya işaret ettiğini gösterir.

Ne var ki dijital devrimin getirdiği bu kazanım aynı zamanda ciddi bir kavram ve kafa karışıklığını da beraberinde getirmektedir. Bu karışıklık, bilginin tanımı ve farklı bilgi türleri ve katmanları arasındaki ilişki üstünde yeterince durulmamasından kaynaklanır. Bu bağlamda, DIKW olarak bilinen hiyerarşinin dijital kültürün temel öğretilerinden biri haline gelmesi olumlu sonuçlar verecektir.

Dat…

"Niteliksiz Adam" Olarak Sosyal Medya Uzmanı

Resim
Sosyal medya uzmanı hiçbir şeyin uzmanı olmayarak işe başlamalıdır.

20. yüzyılın büyük romanları arasında muhtemelen en az okunmuş olanı Niteliksiz Adam, Ulrich isimli 30'lu yaşların başında, matematik eğitimi almış bir adamın kendini, niteliklerini ve hayatta tutturacağı yolu tanımlama çabalarını ele alır. Ulrich pek çok niteliği (karakteristiği) ve yeteneği olmasına karşın bunların hiçbirinde tutarlı bir şekilde derinleşemeyen, kendini ve tercihlerini tanımlamak için seçeceği uzmanlık alanına bir türlü karar veremeyen biridir.

Robert Musil yarattığı bu karakterle 20. yüzyılın uzmanlaşma, departmanlara ayrılma ve sınır koyma yani tanımlama paradigmasına karşı çıkar. Tıpkı insanların birbirinden kopması, yalıtılmış hayatlar sürmeye itilmesi gibi, bu dönemde entelektüel birikim ve çabalar da birbirinden koparılma eğilimindedir. Herkes kendi odasında çok önemli buluşlara, derin çalışmalara, muazzam eserlere imza atmakta ancak odalarından çıkıp bir araya geldiklerinde ya derin bir se…

Küçük İşletmeler İçin Dijital Pazarlama Önerileri

Resim
Dijital pazarlama son dönemde Türkçe kaynak açısından oldukça zenginleşti. Küresel eğilimi oldukça yakından izleyen birkaç sektörün başını çektiği bir ortamda özellikle son 1-2 yılda çıkan kitap ve dergiler, bloglar ve düzenlenen konferanslarla ciddi bir birikim yaratılmış durumda. Ne var ki bu ilgi ve birikim neredeyse tümüyle büyük markaların ve/veya kurumsal şirketlerin iş süreçlerine yönelmiş durumda.

Oysa biliyoruz ki, dijital pazarlama küçük işletmeler için büyük farklar yaratabilme özelliğine sahiptir. Amerika'nın dijital pazarlama dünyasındaki temel odak noktalarından birinin "small business" olması da bundandır.

Küçük işletmelerin (Türkiye için, kendi başına çalışan veya en fazla 2-3 çalışanı olan kişiler anlamına geliyor) bütçe, karar alma ve uygulama, planlama vb. zorlukları olsa da, gerçekçi hedeflere akılcı ve kararlı bir yaklaşımla ulaşmaları mümkün. Üstelik yapabilecekleri şeylerin hemen hepsi ücretsiz.

Gelelim küçük işletmelerin dijital pazarlama için nel…

Sosyal Ağ İletişiminde Gerçekçi Hedef Belirleme

Resim
Her markanın sosyal ağlar üstünde var olmasının bir tür zorunluluk haline geldiği günümüzde hem markalar hem de onlara hizmet veren dijital ajanslar gerçekçi hedef belirleme konusunda sorun yaşayabiliyor ve rakamlara yeterli özen gösterilmeden belirlenen hedefler büyük hayal kırıklığına sebep oluyor.

Özellikle sosyal ağ hesaplarını ilk kez oluştururken veya yeni bir ürün için sosyal ağlar üstünde online topluluk yaratırken sağlıklı bir hedefleme yapmak çok önemli. Türkiye'de Facebook kullanıcı sayısının 30 Milyon üstüne çıkmış olması, Twitter kullanıcı sayısının hızla artması gibi gerçekler markaların bu mecralarda hedefledikleri sayıları kimi zaman gerçek dışı boyutlara taşıyabiliyor. Daha önce de yazdığım gibi, sosyal medyadaki iletişimde hedef niceliksel değil niteliksel olmalı, ancak başlangıçta sayısal hedefler koymak zorunlu olabilir.

Peki, gerçekçi sayısal hedefler nasıl konabilir? Bu soruyu yanıtlamak için bir örnek üstünden giderek bazı net rakamları ortaya koyalım.

Diyel…

Kurumsal Blogun 5 Büyük Faydası

Dijital pazarlama yöntemleri içinde en etkili olanlardan biri de kurumsal blog oluşturmaktır. Geleneksel pazarlamada olduğu gibi kullanıcıya çeşitli mesajlar iletmek için ona ulaşmaya çalışan (outbound) yaklaşım yerine, dijital çağın ruhuna uygun olarak kullanıcıyı kendine çekmeyi (inbound) tercih eden kurumlar için kullanıcıya anlamlı içerik sunmak hayati bir öneme sahiptir.

İçeriği sunmanın en iyi yolu ise bir blog oluşturmaktır. Düzenli aralıklarla güncellenen bir blogun pek çok faydası olmakla birlikte en önemli beş tanesini inceleyelim.

1- Organik Trafik Yaratmak

Web üstünde görünür olmak arama sonuç sayfalarında (SERP) üst sıralarda yer alabilmekten geçer. Hedeflediğiniz, sizin için önemli olan anahtar kelimelerle yapılan aramalar sonucunda ilk sayfada yer almıyorsanız İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü için aslında yoksunuz demektir. Ödemeli arama motoru reklamlarıyla bu açığı tam anlamıyla gidermek mümkün değildir.

Hedeflediğiniz anahtar kelimeler ve konular üstüne kuru…

Sosyal Medyada Etki Gücü: Nitelik Mi Nicelik Mi?

Sosyal medya etkileme kavramı üstüne her geçen gün daha fazla odaklanıyor. Bireyler arası iletişim / etkileşim sürecine ek olarak işin içine markalar ve kurumlar girmeye başladığından, yani dijital pazarlama başlı başına bir iş kolu haline geldiğinden beri durum böyle.

Hatta herhangi bir ticari amacı olmayan bireylerin bile her geçen gün etki gücü konusunu daha fazla önemsediğini söylemek mümkün. Önceki yazılarımdan birinde değindiğim bu konu, geçtiğimiz günlerde Klout puanlama sistemini değiştirdiğinde çok net biçimde ortaya çıktı. Etki puanları düşen insanlar adeta isyan ettiler.

Markalara geri dönersek; biliyoruz ki markaların temel amacı hedef kitle üstünde satın alma kararını yönlendirebilecek bir etki gücüne kavuşmaktır. Geleneksel medyalar ve pazarlama yöntemleri için de farklı olmayan bu amaç, sosyal medyada gerçekleştirilmeye çalışıldığında karşımıza önemli bir soru çıkıyor: Etki gücü nasıl ölçülür?

Geleneksel medyada bu sorunun nispeten kolay bir cevabı var. Hedef kitleyi et…

Google'ın Özrü ve "Sosyal" Farkı

Resim
İki gün önce Google, Gmail'in Apple platformlarında kullanılabilmesi için iOS uygulamasını kullanıma açtı. Ancak aradan daha 1-2 saat geçmişti ki uygulama geri çekildi. Bildirim işlevinde meydana gelen bug nedeniyle geri çekildiği anlaşılan uygulama önce büyük bir heyecan yaratmış, arkasından bu durum ortaya çıkınca da doğal olarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Google gibi dünyanın en önemli İnternet markasından bahsettiğimizi akılda tutarsak, böyle bir hatanın ne kadar büyük etki yaratabileceğini ve bir bakış açısından ne kadar kabul edilemez olduğunu fark ederiz.

Pek çok marka böyle bir durumda olayın üstüne mümkün olduğunca kapatmaya, çeşitli bahaneler uydurmaya ya da dikkatleri hemen başka bir konuya çekmeye çalışırdı. Peki Google ne yaptı? Tam olarak yapması gereken şeyi, hemen o anda ve olanca dürüstlüğü içinde yaptı: Özür diledi


Daha uygulamanın duyurusunu yapmalarının üstünden iki saat geçmişti ki Twitter üstünden "Kusura bakmayın, işi berbat ettik" şeklind…

Landing Page Optimizasyonu Nasıl Yapılır

Resim
Dijital pazarlama çalışmaları genel olarak birkaç temel hedefe ulaşmak için yapılır. Bunlar arasında en somut ve önemli olanlardan biri, hedef kitlenizin fiilen tam olarak istediğiniz şeyi yapmasını sağlamaktır. Yapılması istenen şey satın alma işlemini tamamlamak, bir iletişim formu doldurmak ya da sadece sitenize üye olmak olabilir.

Bu işlemlerin yapıldığı sayfaya "Landing Page" adı verilir. Henüz yerleşmiş bir Türkçe karşılığı olmayan bu terimi ben "İniş Pisti / Sayfası" olarak adlandırıyorum. Zira her uçuşun amacı temiz, sorunsuz ve herkesin memnun kaldığı bir iniş gerçekleştirmektir.

Bu somut hedefe ulaşmak iki aşamalı bir süreçle mümkün olabilir.

1- Kişiyi istediğiniz yere getirmek (nicelik / trafik yaratmak).
2- Kişiye orada istediğiniz şeyi yaptırmak (nitelik / yüksek geri dönüşüm oranı).

"Landing Page" optimizasyonu adını verdiğimiz ve dijital pazarlama çalışmalarının en önemli parçalarından birini oluşturan alan  ikinci aşamanın ta kendisidir. Ö…

Sosyal Medya: Şimdi ve Burada

Resim
Sosyal medyanın sunduğu pek çok fırsat ve açtığı iletişim kanalları yanında, öyle bir özelliği var ki doğru değerlendirildiğinde kurumlar açısından - bireyler için de - fark yaratan sonuçlar getirebilir.

Bu özellik sosyal medyada süregiden konuşmaların "şimdi ve burada" tespit edilebilir olması. Bir konuşma ister iki kişi arasında, ister bir grup içinde isterse doğrudan kuruma yöneltilmiş bir soru şeklinde gerçekleşsin, uygun araçlar kullanıldığı ve sürekli takip edildiği takdirde anında tespit edilebilir. Sizin için önemli bir konuşmayı anında tespit edebilmenin büyük bir değeri vardır.

Anında tespit ettiğiniz konuşmaya yine anında katılabilir ya da yanıt verebilirsiniz. Böylece kurumunuzla ilgili bu konuşmanın bağlamı ve zamanı - değeri - kaybolmadan tam da gereken zamanda eyleme geçmiş olursunuz. Etki gücünüz, etkileşim yaratma şansınız ve alacağınız bilgi toplamı olabilecek en üst düzeye çıkar.

Söz konusu sosyal medya olduğunda, bir yerde birileri sizinle ilgili konuşuy…

Bu Blogda Neler Var

Resim
Aşağıda gördüğünüz kelime bulutu, okumak üzere olduğunuz blogun içeriğini yansıtmaktadır. Etiket bulutunu Emre Sevinç'in önerisiyle, Wordle uygulamasıyla hazırladım.

Sosyal Medya Politikası Neden Önemlidir

Resim
"Sosyal medya politikası olmadan sosyal medya iletişimi yapmak, emniyet kemeri takmadan araba kullanmaya benzer!"

Onur Air'in yaşadığı sosyal medya depremini ele aldığım yazıda kullandığım yukarıdaki cümle, bu yazının da temel fikrini oluşturuyor. Kurumlar büyük bir heves ve aceleyle sosyal medya iletişimi yaparken, bir çoğu bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için vazgeçilmez olan bir aşamayı ihmal ediyorlar. Bu aşama sosyal medya politikası oluşturma aşamasıdır.

Sosyal medya politikasının nasıl oluşturulabileceği, olmazsa olmazları gibi konulara girmeden önce, sık sık karşımıza çıkan bir yanlış anlamaya değinmek istiyorum. Bu yanlış anlama, sosyal medya politikasıyla sosyal medya stratejisi arasındaki ayrımı fark edememekten kaynaklanan, çabuk teşhis edilemezse kurumun sosyal medya iletişimini derinden zedeleyecek bir zaaftır.

Stratejiyle politika arasındaki temel farkı şöyle formüle edebiliriz: Stratejiniz amaçlar ve şartlara göre belirlenirken, politikanız değerlere ve i…

Twitter'da "Top Tweets" Nasıl Çalışıyor

Birkaç gün önce yazdığım bir yazıda Twitter'ın trending topics (TT) algoritmasını ele almıştım. Bu yazıda ise "Top Tweets" algoritmasını kısaca anlamaya çalışacağım. Kendi yaptığım bir denemeyi de örnek olarak paylaşacağım.

İlk olarak "top tweets" nedir ona bakalım. Twitter üstünde bir arama yaptığınızda karşınıza gelen sonuçlar o başlıkla ilgili en çok ilgi çekmiş mesajlardır. İsterseniz "all" seçimi yaparak mesajların hepsini de görebilirsiniz. 3 dakikalık videoda hem bu ayrımı hem de benim yaptığım bir denemeyi görelim.


Gelelim Top Tweets algoritmasının nasıl çalıştığına. Twitter yardım bölümünde konuya ilişkin bazı bilgiler mevcut. Temel noktayı şöyle özetleyebiliriz.

Bir tweet attığınızda bunun ilgili başlık için (bir TT veya # olabilir) top tweet olabilmesi, sizin kullanıcı olarak o güne kadarki çekicilik seviyenizi bu mesajla aşmış olmanıza bağlı.

Yani, A kullanıcısı normalde 100 birim çekiciyse ve bir TT ile ilgili mesajda 110 birim çekicilik …

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

Resim
25 Ekim 2011 tarihinde Van'a yardım çalışmalarının en yoğun biçimde sürdüğü, duygusal olarak en sıcak anların yaşandığı saatlerde sosyal medyada bir anda Onur Air'e karşı büyük bir tepki oluştu.

"Onur Air" Twitter'da sadece 15-20 dakika içinde trending topic (TT) oldu. Facebook sayfalarına binlerce olumsuz yorum yazıldı. Özetle, Onur Air sosyal medya iletişiminde tam anlamıyla büyük, yıkıcı bir depreme mâruz kaldı. Hikayenin nasıl başladığına, nasıl ilerleyip sonlandığına bakıp, bu ibretlik vakayı kısaca analiz etmek ve ne gibi dersler alınması gerektiğini tespit etmek çok önemli.

Olayların başlangıcı, Onur Air Facebook sayfasının "notlar" kısmında duyurulan bir kampanya. Açıklamasını alttaki resimde görebilirsiniz. Kısaca bahsedersek; Onur Air mevcut Facebook hayranları için kişi başı 0,5 TL bağış yapacağını, ancak bunla yetinmeyip her yeni üye için de aynı rakamı vereceğini, amacın 250,000 TL bağış yapmak olduğunu (yani toplamda 500,000 bin hayran say…

On Kaplan Gücünde Web Uzmanı

Resim
İnternet sektörünün her geçen gün büyümesiyle birlikte çeşitli İK yayınlarında gördüğümüz yazılım uzmanı, Web tasarımcı, Web developer gibi ilanların sayısı da hızla artıyor. Sektörün geneli ve sektör çalışanları adına olumlu bir gelişme sayabileceğimiz bu durum kimi zaman bazı gariplikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle hangi pozisyonun hangi işlerden sorumlu olacağı, hangi iş için ne gibi özelliklere sahip olunması gerektiği kimi zaman kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Yandaki ilan bu tip bir kafa karışıklığını tam anlamıyla yaşayan bir işveren tarafından hazırlanmış gibi duruyor. Muhtemelen, bu işlerden biraz anlayan üniversite öğrencisi yeğenden ya da bilgisayara meraklı satış temsilcilerinden birinden alınan teknik destekle hazırlanmış olan bu ilana yakından bakalım. İlanın ülkenin en çok satan gazetelerinden birinin İK ekinde epey büyük boyutta çıktığını da hatırlatmak isterim.

İlk bakışta ilanın başlığı bir tuhaflık olduğunu hissettiriyor; "Web Uzmanı". Bu unvan…

Twitter'da Nasıl "Trending Topic" Olunur?

Resim
Bu soruya sağlıklı cevap verebilmek için, Trending Topic (TT) algoritmasının temelde nasıl çalıştığına dair elimizde çeşitli bilgiler var ve bunları doğru yorumlarsak en azından Türkiye'de TT olma şansımız olabilir.

Algoritmanın nasıl işlediğine dair resmi Twitter blogu da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarda bilgiler bulunuyor. Doğal olarak bunların hiçbiri açık bir formül vermiyor. Yine de bu kaynakları birbiriyle karşılaştırarak ve TT analizleri* yaparak bazı güvenilir sonuçlara varılabileceğini düşünüyorum. Kendi çalışmalarım sonucunda Twitter Trending Topic algoritmasına dair ulaştığım belli başlı sonuçlar şunlar.

Başlığın yeniliği / güncelliği  popülaritesinden daha önemlidir.

Yani, X başlığı hakkında bir ay boyunca 1000, Y başlığı hakkında ise son 24 saat içinde 500 tane Tweet atılmış ise Y başlığının TT olma ihtimali çok daha fazladır.

Bu prensibe Twitter "novelty over popularity" adını veriyor.

Başlık hakkında konuşan insan sayısı, atılan toplam Tweet sayısından …

2012 İçin Dijital Pazarlama Bütçe Tahminleri [ARAŞTIRMA & INFO-GRAFİK]

Resim
Dijital pazarlamanın baş role ne zaman soyunacağı bir süredir en çok konuşulan, tahmin edilmeye çalışılan konuların başında geliyor. En çok üstünde durulan ölçüt ise pazarlama bütçelerinin ne kadarının dijitale ayrılacağı. Tahmin yöntemleri muhtelif, araştırmalar ardı ardına yayınlanıyor. Türkiye için maalesef böyle ayrıntılı ve kapsamlı verilere henüz ulaşamasak da, küresel trendlerin çok dışında kalmayacağımıza göre dünya geneline ilişkin veriler en azından karşılaştırmalı / göreli sonuçlara varmamıza yardımcı olabilir.

6S Marketing tarafından yapılan araştırmaya göre (araştırmanın kapsam ve güvenilirliği konusunda ayrıntılı bir bilgi maalesef bulamadım) ortaya çıkan sonuçlar şöyle:


Dijitale geçiş hızını arttırmaya devam edecek gibi görünüyor.Önceki yazılarımdan birinde belirttiğim gibiInbound Marketing giderek daha önemli hale gelecek ve Outbound Marketing karşısında ağırlığı açıkça görülecek. Blogların önemine dikkat!

Ödemeli reklamlarda On-site ve Off-site olmak üzere SEO ağırlıklı …

Digitalage 2011 Konferansı İzlenimleri

Resim
Geçtiğimiz Perşembe (13 Ekim) düzenlenen Digitalage 2011 Konferansı'nda ilk olarak dikkatimi çeken, katılımın bir hayli fazla olduğuydu. Bazı konuşmacıların da belirttiği gibi, birkaç yıl öncesine göre gözle görülür bir artış olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, öğleden sonraki oturumlarda oturacak yer bulmak bir sorun haline gelmişti.Konuşmacıların sunumları ve salon içinden izlenimlere gelince; ilk olarak Richard Stacy ile başlayalım. "Sosyal medya gurusu" gibi artık söylenmesi bile ayıp sayılan [klişeye sarılmak] basmakalıp taktim hatasını geçersek, Stacy sade, açık ve özellikle bir nokta açısından çok faydalı bir sunum yaptı. Bu nokta, Türkiye'de sosyal medya (SM) algısına ilişkin temel bir gerçeği ifade etmesi oldu.

SM algısının ülkemizde halen sağlıklı ve gerçekçi bir temele oturmadığını, Stacy'nin sunumunda yer alan basit bir grafikle bir kez daha açık olarak fark ettik. Özetle, şu an içinde bulunduğumuz aşamanın beklentilerin, harcamaların ve aslında hayal…

Twitter'da Doğru Zamanlamayla Daha Çok Etkileşim Yaratın

Resim
Sosyal medya iletişiminin büyük kısmı baskın sosyal ağlar üstünde gerçekleşiyor. Bu sebeple, gerek kişisel gerekse kurumsal iletişimde etkileşimin çoğu Facebook ve Twitter hesaplarımızda görülüyor.

Özellikle kurumsal iletişim ve pazarlama çalışmalarında sosyal ağlarda ortaya çıkan etkileşimin önemi giderek artarken, yani niceliğin nitelik yaratması beklentisi oluşurken, bu konuda ufak ama önemli ayrıntıları zaman zaman hatırlamakta fayda var.

Twitter hesaplarında çoğu kişinin dikkatinden kaçan bir noktayı örnek alarak başlayalım. Aşağıdaki 1 dakikalık videoda göreceğiniz gibi, hepimizin Twitter hesap ayarlarında "Time Zone" ya da "Zaman Dilimi" bölümü var. Bu alanı yaşadığımız yerin zaman dilimine göre doğru biçimde kaydetmek çok basit ama çok önemli bir işlem.


Bu işlemin önemi, Twitter üstündeki etkileşimin büyük oranda doğru zamanlamaya bağlı olmasında yatıyor. Takipçilerinizin online olmadıkları saatlerde paylaşımda bulunmanız çok açık ki beklediğiniz etkileşimi…

digitalage: Digital Age Konferansı 13 Ekim'de

 Digital Age Konferansı 13 Ekim'de: Yeni Dünya Düzeni “Tam Şeffaflık” Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Digital Age Konferansı 13 Ekim 2011 tarihinde Swiss Otel' de yapılacak.

Sosyal Medyayı Dinlemek = Marka Psikanalizi

Resim
Özet:Bir markanın hayatı ofis odalarında yapılan stratejik planlardan ya da beyin fırtınası toplantılarındaki notlardan çok, kullanıcıyla buluştuğu anların toplamından oluşur. Bu yüzden, markalar sosyal medya takibini başka türlü erişemeyecekleri çok değerli bilgilere erişme şansı olarak görmeli.
Bir terapi yöntemi olarak psikanaliz, kişinin bilinçli ve bilinç-dışı dünyası arasındaki ilişkiye odaklanır ve özellikle bilinç-dışı dünyada gizlenmiş olan zihinsel durumları bilinç seviyesine çıkartarak bir sağaltım amaçlar.

Bu sağaltım sürecinde psikanalist, kimi zaman doğrudan kimi zaman dolaylı yoldan giderek, yani açık soruları, sembolik ilişkileri, çağrışımları, anıları, bellek kırıntılarını kullanarak gölgeli alanları aydınlatmaya ve yorumlamaya çalışır. Çocukluğa dönme klişesi tam da bu durumu ifade eder.

Markaların son dönemde giderek daha çok önem vermeye başladıkları sosyal medya takibi, başka deyişle sosyal medyayı dinlemek de benzer bir psikanalitik terapi işlevi görebilir.

Kısac…

Dünyada Sosyal Medya Kullanımına Dair Güncel Rakamlar

Resim
Pek çok kaynakta sosyal medya kanallarına dair istatistikler ve rakamlara rastlıyoruz. Belli başlı mecralara ilişkin güncel bir listeyi ara sıra hazırlamak gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca bu rakamları Sosyal Medya Yorgunluğu başlıklı yazımın ışığında bir kez daha düşünmek faydalı olabilir.


2 milyar insan Internet kullanıyor. Bunların yarısından çoğu sosyal medya kanalarında bulunuyor.Facebook kullanıcı sayısı 750 milyona ulaştı. Her gün 300 milyon insan Facebook'a giriş yapıyor. Türkiye'de 30 milyon Facebook hesabı var.Youtube üstünde günde 3 milyardan fazla video izleniyor. (18-54 yaş)Dakika başına 48 saatlik, her 24 saatte ise toplam 8 yıllık video yükleniyor.AdAge Top 100 içindeki 98 kuruluş Youtube'da reklam döndürdü.17 milyondan fazla kişi Youtube hesabına bir başka sosyal ağ hesabına bağladı.Facebook üstünde her gün 150 yıl uzunluğunda Youtube içeriği seyrediliyor.Twitter üstünde, dakika başı Youtube bağlantısı içeren 500 Tweet yayınlanıyor.Youtube üstünde haftada 100…

Sosyal Medya Yorgunluğu

Sosyal medya üstüne yazılıp çizilen mecralarda son birkaç aydır giderek daha sık ele alınan ve sosyal medyanın geleceğine ilişkin üstünde düşünülmesi gereken bir kavram ortaya çıktı: Sosyal Medya Yorgunluğu.


İngilizce'de "social media fatigue" denen bu durum, akademik makalelerde* ve başta pazarlama olmak üzere iş dünyası için yapılan kapsamlı araştırma** ve anketlerde bile değinilen bir konu haline geldi.


Kısaca açıklamak gerekirse; adından da anlaşılacağı üzere "sosyal medya yorgunluğu" son birkaç yıldır hemen herkesin hayatında büyükçe bir yer kaplar hale gelen sosyal medyaya karşı duyulan bir isteksizlik, bıkkınlık halidir. Henüz çok ayrıntılı ve kapsamlı analizi yapılmamış olmakla birlikte, bir tür aşırı yükleme durumuyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek zor değil. Neredeyse her gün ortaya çıkan yeni uygulamalar, yeni sosyal ağlar, yeni özellikler, yeni tarayıcı versiyonları, yeni teknolojiler, yeni mecralar, yeni yeni yeni yeni... Ve hepsini takip etmek zo…

Dijital Pazarlama Stratejileri: Inbound / Outbound

Resim
Dijital pazarlama planlarının temelinde yer alması gereken en önemli kararlardan biri, yapılacak çalışmaların hangi temel yaklaşımı benimseyeceğidir. Bu konudaki temel ayrım inbound (kullanıcıyı çeken) ve outbound (kullanıcıya giden) pazarlama yöntemleri arasındadır. Her marka dijital pazarlama stratejisini belirlerken öncelikle bu iki yaklaşımdan hangisini ağırlıklı olarak tercih edeceğini belirlemelidir.

Olası bir yanlış anlamayı da en baştan ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim: Bu yazıda outbound pazarlama derken dijital pazarlama öncesi geçerli olan geleneksel pazarlama yaklaşımından değil, dijital pazarlama içinde varlığını sürdüren outbound pazarlamadan bahsediyorum.

Bu kararın hangi yönde olması gerektiğine dair görüşlere geçmeden önce, kısaca inbound ve outbound pazarlama terimlerinin anlamı üstünde duralım.

Outbound (kullanıcıya giden): Bu yaklaşımın temel mantığı kullanıcıya (potansiyel müşteriye) çeşitli yöntemlerle ulaşmak ve ona ürün hakkındaki mesajı iletip sa…

Yeni Trend: Dikey Sosyal Medya Takibi

Sosyal medyayı takip etmek (social media monitoring), kendileri için önemli içerik ve mesajlardan haberdar olmak bakımından markalar açısından oldukça büyük öneme sahip. Sosyal medyanın kendine has dinamiği etkileşim anlamında büyüleyici, hatta korkutucu boyutlara ulaşabildiği için, markalar özellikle olumsuz yorum ve görüşleri mümkün olduğunca hızlı ve yakından takip etmeye çalışıyorlar.

Bu alanda şirketlerin kullandığı takip sistemlerinin çoğu benzer bir işleyişe sahip. Bu yazılımlar belli konu başlıkları, kelimeler, kelime öbekleri, isimler vb. belirlendikten sonra bunların çeşitli mecralardaki görünmelerini mümkün olduğunca hızlı raporlamaya çalışıyor. Kimisi içeriği çeşitli semantik analizlerle (olumlu, olumsuz vb.) sınıflandırmayı da başarabiliyor. Bu anlamda takip sistemlerinin başarısı hız, kapsam, kesinlik, ayrıntı, dil desteği gibi ölçütlerle değerlendiriliyor. Takip sistemlerin ortak özelliği, anahtar kelimeleri bütün sosyal medya havuzunun içinde sorgulaması. Sorgulama ala…