Rakamlarla Kurumsal Sosyal Medya Davranışı

usefulsocialmedia.com ve hootsuite işbirliğiyle hazırlanan bir araştırma dünya genelindeki kurumsal  sosyal medya davranışlarına dair değerli veriler sunuyor. İnfografiklerini aşağıda aktardığım bu araştırmanın belli başlı sonuçları şöyle özetlenebilir:

1- Şirketler pazarlama stratejilerinde sosyal medyaya giderek daha fazla yer veriyorlar. Bu anlamda bütçeler de artmaya devam edecek (burada yer vermediğim bir soruda, bütçe artışı sürmekle birlikte artış hızının çok fazla olmadığı görülüyor).

2- Şirketler henüz "sosyal medya" departmanı kurmaya ya da dışarıdan kapsamlı ve sürekli hizmet almaya sıcak bakmıyor. Bu tercih bekle-gör yaklaşımından mı, giderleri kısmak için mi yoksa sosyal medyaya dair bilinçli bir seçimden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz.

3- Pazarlama ve kurumsal iletişim sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı alanlar olmakla birlikte, müşteri hizmetleri, ürün geliştirme ve çalışan sadakati sağlamak gibi amaçlar için de giderek daha çok kullanılacak.

4- İş dünyası için en önemli unsurlardan biri olan ölçme-değerleme konusunda henüz ciddi bir belirsizlik ya da boşluk var.

5- Üst düzey yöneticiler sosyal medya çalışmalarında şahsen yer alma eğilimi gösteriyorlar.

Katılanların bölgesel dağılımı

i- Katılımcının bulunduğu bölge
ii- Yanıtlayanın kıdemi/pozisyonu


Şirketinizde sadece sosyal medya üstüne çalışan kaç kişi var?


Diğer görevlerine ek olarak sosyal medya üstüne de çalışan kaç kişi var?


Sosyal medya görevi yapan en üst düzey çalışanın pozisyonu nedir?


Sosyal medya görevi yapanlar hangi departmanda yer alıyor?


Sosyal medyaya ayırdığınız bütçe 2011'de artacak mı?


Sosyal medya şirketinizin pazarlama stratejilerinde daha önemli hale geliyor mu?


Sosyal medyayı hangi amaçla kullanıyorsunuz?


Sosyal medya üstündeki pazarlama faaliyetlerinizin etkilerini tam olarak ölçebildiğinize inanıyor musunuz?


Sosyal medya danışmanlığı / çalışmaları için dışarıdan hizmet alıyor musunuz?

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

Post-demografik Pazarlama ve Netnografi*

Instagram Hikayenize Nasıl Link Eklersiniz