Yayınlar

Ağustos, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dijital Pazarlama Stratejileri: Inbound / Outbound

Resim
Dijital pazarlama planlarının temelinde yer alması gereken en önemli kararlardan biri, yapılacak çalışmaların hangi temel yaklaşımı benimseyeceğidir. Bu konudaki temel ayrım inbound (kullanıcıyı çeken) ve outbound (kullanıcıya giden) pazarlama yöntemleri arasındadır. Her marka dijital pazarlama stratejisini belirlerken öncelikle bu iki yaklaşımdan hangisini ağırlıklı olarak tercih edeceğini belirlemelidir.

Olası bir yanlış anlamayı da en baştan ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim: Bu yazıda outbound pazarlama derken dijital pazarlama öncesi geçerli olan geleneksel pazarlama yaklaşımından değil, dijital pazarlama içinde varlığını sürdüren outbound pazarlamadan bahsediyorum.

Bu kararın hangi yönde olması gerektiğine dair görüşlere geçmeden önce, kısaca inbound ve outbound pazarlama terimlerinin anlamı üstünde duralım.

Outbound (kullanıcıya giden): Bu yaklaşımın temel mantığı kullanıcıya (potansiyel müşteriye) çeşitli yöntemlerle ulaşmak ve ona ürün hakkındaki mesajı iletip sa…

Yeni Trend: Dikey Sosyal Medya Takibi

Sosyal medyayı takip etmek (social media monitoring), kendileri için önemli içerik ve mesajlardan haberdar olmak bakımından markalar açısından oldukça büyük öneme sahip. Sosyal medyanın kendine has dinamiği etkileşim anlamında büyüleyici, hatta korkutucu boyutlara ulaşabildiği için, markalar özellikle olumsuz yorum ve görüşleri mümkün olduğunca hızlı ve yakından takip etmeye çalışıyorlar.

Bu alanda şirketlerin kullandığı takip sistemlerinin çoğu benzer bir işleyişe sahip. Bu yazılımlar belli konu başlıkları, kelimeler, kelime öbekleri, isimler vb. belirlendikten sonra bunların çeşitli mecralardaki görünmelerini mümkün olduğunca hızlı raporlamaya çalışıyor. Kimisi içeriği çeşitli semantik analizlerle (olumlu, olumsuz vb.) sınıflandırmayı da başarabiliyor. Bu anlamda takip sistemlerinin başarısı hız, kapsam, kesinlik, ayrıntı, dil desteği gibi ölçütlerle değerlendiriliyor. Takip sistemlerin ortak özelliği, anahtar kelimeleri bütün sosyal medya havuzunun içinde sorgulaması. Sorgulama ala…