Yeni Trend: Dikey Sosyal Medya Takibi

Sosyal medyayı takip etmek (social media monitoring), kendileri için önemli içerik ve mesajlardan haberdar olmak bakımından markalar açısından oldukça büyük öneme sahip. Sosyal medyanın kendine has dinamiği etkileşim anlamında büyüleyici, hatta korkutucu boyutlara ulaşabildiği için, markalar özellikle olumsuz yorum ve görüşleri mümkün olduğunca hızlı ve yakından takip etmeye çalışıyorlar.

Bu alanda şirketlerin kullandığı takip sistemlerinin çoğu benzer bir işleyişe sahip. Bu yazılımlar belli konu başlıkları, kelimeler, kelime öbekleri, isimler vb. belirlendikten sonra bunların çeşitli mecralardaki görünmelerini mümkün olduğunca hızlı raporlamaya çalışıyor. Kimisi içeriği çeşitli semantik analizlerle (olumlu, olumsuz vb.) sınıflandırmayı da başarabiliyor. Bu anlamda takip sistemlerinin başarısı hız, kapsam, kesinlik, ayrıntı, dil desteği gibi ölçütlerle değerlendiriliyor. Takip sistemlerin ortak özelliği, anahtar kelimeleri bütün sosyal medya havuzunun içinde sorgulaması. Sorgulama alanı sınırlansa dahi, bu sınırlama kategorilere ya da içeriklere göre değil mecraların etkinliğine göre yapılmakta.

Bu mevcut duruma seçenek oluşturacak ve belki de yakın dönemde sosyal medya takibinde yeni  bir trend yaratacak yaklaşım ise takip/sorgulama etkinliğini dikey olarak gerçekleştirmek. Başka deyişle, bütün mecraları geniş bir satıh halinde taramak yerine, markanın ilgili olduğu sektöre/konuya odaklanmış mecraları tarayarak daha kesin, hızlı ve ilgili (relevant) sonuçlar elde etmek.

Dikey sosyal medya takibinin yaratmayı başardığı ve daha önemli olan fark ise terminoloji aşinalığı konusunda ortaya çıkıyor. Eğer taranacak alan örneğin "futbol" ile sınırlanacaksa, sadece taranacak yüzeyi sınırlamakla yetinmeyip bu konuyla ilgili terminolojiyi / jargonu tanıyan bir yazılım kullanılıyor. Bu durumda, çeşitli kısaltmalar, argo, yerel tabirler vb. standart yatay takipte kolayca gözden kaçabilirken, bütün bunlara aşina olan bir sistemde ağa takılması mümkün oluyor.

Standart yatay takip sistemlerinin kendilerini bu yönde geliştirmesi hatta evrilmesi teorik olarak mümkün olmakla birlikte, başlangıçta bu yaklaşımla yola çıkarak inşa edilen sistemlerin büyük avantajlara sahip olması kaçınılmaz görünüyor.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

Post-demografik Pazarlama ve Netnografi*

Instagram Hikayenize Nasıl Link Eklersiniz