Bilgi, DIKW Hiyerarşisi ve Dijital Devrim

Dijital devrimin en önemli kazanımlarından ve karakteristiklerinden biri olarak, insanların bilgiye ulaşma ve paylaşma imkânının eşi görülmemiş biçimde artması kabul edilir.

Bilgi kaynaklarının büyük bir hızla dijital ortama aktarılması, İnternet'in muazzam bir kütüphaneye Google gibi yetenekli arama motorlarının ise öğrenebilen akıllı kataloglama sistemlerine dönüşmesi, Web 2.0 üstünde çalışan sosyal medya ile çok yönlü ve anlık paylaşma şansına kavuşmamız, Web 3.0 ile gelen semantik Web kavramı gibi pek çok unsur yukarıda özetlediğimiz durumun temel bir doğruya işaret ettiğini gösterir.

Ne var ki dijital devrimin getirdiği bu kazanım aynı zamanda ciddi bir kavram ve kafa karışıklığını da beraberinde getirmektedir. Bu karışıklık, bilginin tanımı ve farklı bilgi türleri ve katmanları arasındaki ilişki üstünde yeterince durulmamasından kaynaklanır. Bu bağlamda, DIKW olarak bilinen hiyerarşinin dijital kültürün temel öğretilerinden biri haline gelmesi olumlu sonuçlar verecektir.

Data-Information-Knowlege-Wisdom = DIKW

DIKW hiyerarşisi aşağıdaki piramitte gördüğünüz gibi, data (veri) - information (malumat)  - knowledge (bilgi) - wisdom (bilgelik) arasındaki ilişkiyi inceler ve tanımlar.DIKW hiyerarşisi felsefe ve bilim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerce sık sık başvurulan bir modeldir. Tartışmalı yönleri olmakla birlikte, temel ayrım ve ilişkileri ortaya koymak bakımından oldukça başarılıdır. Dijital kültür için ise ayrı bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Zira dijital devrim ve sosyal medya çağıyla birlikte günlük hayatın parçası haline gelen içerik bombardımanı, temel ayrımları gözetmeyi ve farklı bilgi katmanlarını yerinde kullanmayı giderek zorlaştırıyor. 

Özetle; dijital ortamda rastladığımız tüm içeriği, yukarıdaki hiyerarşiyi yok sayarak, bilgi sayar ve gerekli ayrımları yapmadan sonuçlar çıkarırsak hem kişisel hem de profesyonel hayatta ciddi hatalar yapma ihtimalimiz artar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

Post-demografik Pazarlama ve Netnografi*

Instagram Hikayenize Nasıl Link Eklersiniz