"Niteliksiz Adam" Olarak Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal medya uzmanı hiçbir şeyin uzmanı olmayarak işe başlamalıdır.

20. yüzyılın büyük romanları arasında muhtemelen en az okunmuş olanı Niteliksiz Adam, Ulrich isimli 30'lu yaşların başında, matematik eğitimi almış bir adamın kendini, niteliklerini ve hayatta tutturacağı yolu tanımlama çabalarını ele alır. Ulrich pek çok niteliği (karakteristiği) ve yeteneği olmasına karşın bunların hiçbirinde tutarlı bir şekilde derinleşemeyen, kendini ve tercihlerini tanımlamak için seçeceği uzmanlık alanına bir türlü karar veremeyen biridir.

Robert Musil yarattığı bu karakterle 20. yüzyılın uzmanlaşma, departmanlara ayrılma ve sınır koyma yani tanımlama paradigmasına karşı çıkar. Tıpkı insanların birbirinden kopması, yalıtılmış hayatlar sürmeye itilmesi gibi, bu dönemde entelektüel birikim ve çabalar da birbirinden koparılma eğilimindedir. Herkes kendi odasında çok önemli buluşlara, derin çalışmalara, muazzam eserlere imza atmakta ancak odalarından çıkıp bir araya geldiklerinde ya derin bir sessizlik ya da anlamsız bir uğultu ortaya çıkmaktadır.

Günümüzün sosyal medya uzmanını bu açıdan Ulrich'e benzetebiliriz, hatta benzetmeliyiz. Öncelikle, sosyal medya uzmanı hiçbir şeyin uzmanı olmayarak işe başlamalıdır.

Herhangi bir disiplin, sektör ya da ekolün sınırlayıcı etkilerinden sıyrılmış olmasında büyük fayda vardır. Tıpkı Ulrich gibi sosyal medya uzmanı da "denemecilik ütopyası"na inanmalıdır. Çok yönlü ve sürekli yeni bilgi alanlarına el atmaya yetecek donanım ve cesarete sahip olmalıdır. Yüzeyde birbiriyle alakasız gibi görünen ancak tarihsel ve entelektüel olarak kökleri iç içe geçmiş alanlar arasında bağlantıları kolayca kurabilmeli, kendi öğrenme ve akıl yürütme modellerini geliştirebilmelidir.

Zira sosyal medya, konusu, katılımcılarının sayısı ve kimliği, kapsamı ve derinliği önceden belirlenemeyen bir konuşmadır. Bu konuşmanın içinde ister şahsen ister bir kurumu temsil edecek şekilde yer alıyor olsun, uzmanımız öncelikle bu konuşmaya katılabilmeli, gerektiğinde yön verebilmeli ve sonuçlarını değerlendirebilmelidir.

Bunu yapabilmek için sosyal bilimlerle epeyce haşır neşir olmuş, herhangi bir algoritmanın nasıl çalıştığını anlayabilecek kadar matematik kafası olan, analitik düşünme yeteneğinin iş ilanları dışında bir anlamı olduğunu bilen, bilim ve dünya tarihine en azından anakronik hatalara düşmeyecek kadar hâkim, bilgi ve öğrenme söz konusu olduğunda maymun iştahlı, kelimelerin gücünün farkında olan ve bu güce hükmedebilen, sayıları asla göz ardı etmeyen biri olmak gerekir.

Özetle; sosyal medya uzmanı hiçbir şeyin uzmanı olmaya niyet etmeyen, her zaman acemiliğin heyecan ve açlığını hissederek yaşayabilmeyi göze alacak birisi olmalıdır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

Dijital Pazarlama Stratejileri: Inbound / Outbound

e-WOM: Dijital Pazarlamanın Gizli Silahı