Dijital Pazarlamanın Nesi Dijital?

Kaynak: www.sxc.hu
Özet: Dijital pazarlama sadece kullandığı yöntem ve mecralarla tanımlanabilir mi? Yoksa dijital devrimin getirdiği yeni bir kültürün içinde evrilmiş yepyeni bir yaklaşım mı olmalı?

Hayatımızda çok yer tutan, sıkça karşılaştığımız pek çok olgu / kavram /  kuram / paradigma belli bir yaygınlığa ulaştıktan sonra, zihnimizde üstünde çok düşünülmeyen anlam ve uygulama kalıplarıyla var olur.

İşleri yürütmemizi sağlayan temel kabulleri ve tanımları sürekli sorgulamak, yeniden tanımlama ve anlama çabasına girişmek fillen imkânsız olduğu için bu durumu doğal karşılayabiliriz. Zira hem bir işi yapmaya devam etmek hem de  - eşzamanlı olarak - o işi tanımlayan ve tam da o şekilde yapmamızı sağlayan temelleri sorgulamak mümkün değildir.

Devrimsel kopuşlara, paradigma değişimlerine yol açan yeni fikirler ya da mevcut kalıpları yıkacak yaklaşımlar ancak o işi yapmaya ara vermek ve söz konusu disipline belli bir mesafeden bütüncül bir bakışla yaklaşarak mümkün olur.

Dijital pazarlama için de durum farklı değil. Son birkaç yılda hayatımızın tam ortasına yerleşen, hızla temel akım ve hâkim paradigma haline gelen dijital pazarlama, kendi anlam ve uygulama kalıplarını oluşturuyor.

Ne var ki, insanoğlu henüz "dijital devrim" denen olguyu tam olarak kavrayabilmiş değilken dijital pazarlamayı bu kadar çabuk kolileyip üstüne içindekileri yazıp ilgili rafa koymak pek yerinde bir hareket değil.

O halde şu soruyu bir süre daha ısrarla sormakta fayda var: "Dijital pazarlamanın nesi dijital?"

Dijital pazarlama nedir diye araştırdığınızda ya da bu işin uzmanlarına (!) sorduğunuzda karşılaşacağınız cevap büyük olasılıkla dijital pazarlama yöntemlerine ilişkin bir liste (SEO, SEM, sosyal medya, online reklamcılık, e-posta pazarlaması, banner, online PR vb.) olacaktır. Buna ek olarak, bazıları "dijital mecraları kullanarak pazarlama yapmak" gibi dâhiyane yanıtlar da verebilir.

Bu yanıtlar dijital pazarlamayı sadece kullanılan yöntem ve mecralarla tarif etmektedir. Bunlara göre dijital bir mecrada pazarlama faaliyeti yapıyorsanız, yaptığınız iş dijital pazarlamadır.

Oysa ki pazarlama gibi insanın istemek, seçmek, tatmin olmak, ait hissetmekiletişim kurmak vb. temel dürtüleriyle ilgilenen bir disiplin söz konusu olduğunda "dijital" sadece teknoloji ve yöntemi anlatan bir sıfat olarak değerlendirilemez.

Bu bağlamda, dijital kavramı köklü bir kültürel değişimi, dijital pazarlama ise bu değişime uygun olarak evrim geçirmiş bir yaklaşımı işaret etmelidir. 

Böyle bakıldığında, yukarıda bahsettiğim ve reddettiğim tanıma göre dijital pazarlamanın içine giren banner, e-posta pazarlaması, arama motoru reklamları gibi uygulamalar aslında dijital pazarlama değil, dijital mecralarda yapılan geleneksel pazarlamadır.

Çok kalabalık bir şehrin en hareketli meydanında pano kiralamakla, günde 100,000 tekil ziyaretçisi olan bir sitede banner yayınlamak arasında temel olarak hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla ikincisine dijital pazarlama demenin bir anlamı yoktur.

Daha önceki bir yazıda değindiğim gibi, özellikle uzun vadeli dijital pazarlama stratejilerinde bu noktanın dikkate alınması büyük önem taşıyor. Aksi halde, dijital pazarlama bütçelerinin hızla arttığı dönemde çok para harcayıp az sonuç alınacak ve hızla artan bütçeler bir noktadan sonra azalmaya başlayacaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Onur Air Vakası: Bir Sosyal Medya Depremi

e-WOM: Dijital Pazarlamanın Gizli Silahı

Dijital Pazarlama Stratejileri: Inbound / Outbound