Yayınlar

Ocak, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kişisel Web ve Dijital Solipsizm

Resim
Özet: "Kişisel Web" olmak istediği şeyin tam tersine yol açabilir. Hizmet sağlayıcılar, markalar/kurumlar ve bireysel kullanıcılar arasındaki dengenin bireysel kullanıcı aleyhine bozulması büyük bir risk oluşturuyor. Hem bireysel düzlemde hem de Web'in geleceği açısından bu riskin çok iyi analiz edilmesi şart.
Son ayların ve muhtemelen önümüzdeki yılların en önemli gelişmesi "Kişisel Web" kavramının hızla hâkim paradigma haline gelmesi olacak. Kişisel Web aslında çok temel ve yaygın bir uygulamanın kapsamının genişletilmesinden ve çok daha karmaşık algoritmalarla, ilişkiler ve ağlar kurmak üzere kullanılmasından ibaret.

En basit anlatımıyla, bir çok sitede kullandığımız "beni hatırla" işlevinin İnternet'teki tüm hareketlerimize uygulanmasından bahsediyoruz. İlk olarak Facebook, Timeline ve Open Graph uygulamalarıyla bu yönde önemli bir adım attı. Geçen hafta ise Google "Search Plus Your World" (SPYW) konseptiyle sosyal aramadan kişisel a…

Şirketler İçin Sosyal Medya: Şirketinize Bir Hobi Seçin

Resim
Özet: Sosyal medyada var olmanın bir zorunluluk haline geldiği günümüzde şirketler farklı yöntemler denemeli. Özellikle B2B şirketler için alternatif yöntemler büyük önem taşıyor. Bu yazıda bu konuda farklı bir öneriyi okuyacaksınız.
Şirketlerin/markaların sosyal medyada var olması artık bir zorunluluk. Ancak bunun nasıl olması gerektiği konusunda kafalarda pek çok soru işareti dolaşıyor. Birkaç yıl içinde gerçekleşen ve oyunun kurallarını neredeyse tümüyle değiştiren bir devrim karşısında kafa karışıklığı yaşanması çok doğal.

Bu anlamda B2C şirketler biraz daha avantajlı, zira yaptıkları iş gereği doğrudan son tüketiciye, yani bireysel sosyal medya kullanıcılarına hitap etmekteler. Dolayısıyla sunacakları hizmetler, fırsatlar, içerikler sosyal medyanın ruhuna daha uygun. Anlık fırsatlar, promosyonlar, eğlenceli kampanyalar vb. B2C şirketler için kendiliğinden gelişen taktikler.

B2B şirketler ise daha ticari, kurumsal ve "ciddi" bir karaktere sahiptir. Bu karakter de sosyal …

Sosyal Medya Günümüzün Kahvehanesidir

Resim
Özet: Kahvehanelerin toplumsal yaşamda önemli bir yer tutmaya başladığı dönemlerde sahip olduğu rol ve özellikler, günümüz dünyasında sosyal medyanın sahip olduklarıyla neredeyse aynı.
Telvenin İzinde adlı kitaptan yaptığım aşağıdaki alıntılardaki* "kahvehane" sözcüğünü "sosyal medya" ile değiştirip tekrar okuduğunuzda şaşırtıcı benzerliği göreceksiniz.

Belki de böylece sosyal medya kavramına bu tarihsel ve kültürel arka planda farklı bir açıdan bakabileceksiniz.

Kahvehanelerin Temel Özellikleri (Sosyalleşme ve Eşitlik)

"Kahvehanelerin temel özellikleri, sosyalleştirici olmaları, toplumsal ve kültürel engelleri ortadan kaldırmaları ve insanları bir araya getirmeleridir." (s.29)

"Kahvehanenin sosyalleştirme özelliği, tüketiciler arasındaki toplumsal ayrımların geçici olarak ortadan kalkmasını sağlıyordu. Herhangi bir tartışma konusunu ortak bir gündeme oturtmak mümkündü." (s. 29)

"Mahalle kahvehaneleri ilk defa temel ihtiyaçların dışında, sınırl…