Kayıtlar

2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sosyal Medya Yönetimini Dışarı Vermek Taşıyıcı Anne Bulmak Gibidir*

Resim
Markalar ve kurumlar için sosyal medya yönetiminin ne kadar önemli olduğu artık herkesin malumu. Sosyal medya artık pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin onsuz olunmaz bir parçası haline geldi, yakın gelecekte bu alanlardaki başat unsur olması kaçınılmaz görünüyor.

Bu işin yapılmasının şart olduğu pek çok marka/kurum tarafından kabul edilmiş durumda. Sosyal medya yönetimi için bütçe ayrılması gerektiğinin bile artık genel kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Özetle, inkar dönemi aşıldı ve neyin nasıl yapılması gerektiğine dair sorgulamalar başladı.


Bu noktada verilmesi gereken önemli kararlardan biri sosyal medya yönetiminin kim tarafından yapılacağı. Bu işi içeride kurulacak bir ekip mi yürütmeli yoksa dışarıdan hizmet mi alınmalı. Kişisel tecrübem ve gözlemlerim Türkiye'de belli bir büyüklüğe ulaşmış markaların çoğunun bu konuda dışarıdan hizmet almayı tercih ettikleri yönünde. Oysa küresel trend tam aksi yönde ilerliyor. Büyük markalar sosyal medya yönetimini kendi bünyelerinde kurd…

Big Data (Büyük Veri) Nimet mi Külfet mi?

Son yılların kafaları en çok meşgul eden konularından biri olan "Big Data" başta büyük işletmeler olmak üzere iş dünyasının hemen her seviyesinde güncelliğini korumakta. Bireysel kullanıcılar için de önemli bir konu olmasına rağmen, meselenin o kısmını başka bir yazının konusu olmak üzere dışarıda bırakacağım.

Big Data (Büyük Veri) Nedir? Farklı alanlar ve farklı veri türlerine göre değişebilmekle birlikte, "Big Data" en genel anlamıyla, alışıldık yöntem ve araçlarla yönetilemez boyuta gelen veri yığını demektir.
Big Data'yi bir sorun haline getiren temel unsur dijital devrimle birlikte sürekli katlanarak artan veri saklama, işleme ve ölçme yeteneğimiz. İlk bakışta bu durumun bir sorundan çok olumlu bir gelişme olduğu düşünülebilir. Ne de olsa elimizde çok veri olması dünyayı daha iyi anlamak, daha başarılı öngörülerde bulunmak ve dolayısıyla kendimizi sağlama almak için bizi daha güçlü kılar. "Bilgi güçtür" önermesini hatırlayalım.
Meselenin Kökeni
K…