Kayıtlar

2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ne Olacak Bu Twitter'ın Hali?

Resim
Son birkaç ayda yarı sezgisel yarı verisel dayanaklarla farkına vardığımız bir gerçek geçtiğimiz günlerde Instagram'ın aktif kullanıcı sayısında Twitter'ı geçtiğine dair haberle artık tescillenmiş oldu.

[Güncelleme 17.12.2014]Etkileşim oranlarında da Instagram'ın Twitter'ı 50 kata kadar geçtiğine ilişkin veriler niceliksel üstünlüğün yanı sıra niteliksel üstünlüğün de Instagram'dan yana olduğunu gösteriyor.

Bu konuda Twitter'a kulak verecek olursak; kurucu ortaklardan Evan Williams geçtiğimiz hafta Fortune'a verdiği röportajda Twitter'ın etkisinin Instagram'la kıyaslanamayacağını, insanların dünyada olup biteni hâlâ ve en yoğun biçimde Twitter'dan takip ettiğini söylemiş. İki sosyal ağın elmayla portakal kadar farklı olduğunu ekleyerek aslında ortada bir rekabet olmadığını ima etmiş. Hatta "insanların Instagram'da birbirlerinin fotoğraflarına bakıyor olmaları umurumda bile değil / I don't give a shit!" diyerek kızgınlığını sakl…

Görsel Web'i En İyi Anlatan 5 İnfografik

Resim
Web'in özellikle de sosyal Web'in giderek daha çok görselleştiği ve bu durumun hem kullanıcı deneyimi hem de markalar için büyük önem arz ettiği bir dönemdeyiz. Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine gibi görsel paylaşımı üstüne odaklanan sosyal ağların hızla büyümesine ek olarak, Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal ağlardaki iletişim ve etkileşimin de büyük oranda görseller üstünden yürüdüğünü biliyoruz.

Görsellerin gücü kendi adlarına konuşmalarında ve insanların onları etkileyen bir görsel içeriği anında paylaşmaları görsel Web olgusunun temel yapı taşları. Veriler de bu durumu doğruluyor.

Örneğin;

Facebook üstünde en çok etkileşim alan içerikler fotoğraflar.Arama motorları reklamlarında görsel kullanımı tıklamayı 2 kata kadar arttırıyor.Instagram üstünde saniyede 8.000 beğenme gerçekleşiyor.Bir Pinterest kullanıcısı bir Twitter kullanıcısına göre 3 kat daha çok zaman harcıyor.İnsanlar bir sitenin gezinmeye değer olup olmadığına ilk 3 saniye içinde karar veriyorlar. 
Aşağıda g…

Sosyojenik Markalar ve Sosyal Medya

Resim
Bir marka ya sosyojeniktir ya değildir! Markaların sosyal medyadaki mevcudiyetlerini oluşturma ve yönetme açısından çok önemli olduğuna inanarak türettiğim "sosyojenik" kavramı bir markanın sosyal medyanın ruhuna, dinamiklerine uyum sağlama ve insanlarla sahici bir ilişki kurabilme yeteneğine işaret eder.


Sosyal medyanın markalar için önemi artık herkesin malumu. Sektörü, büyüklüğü, hedef kitlesi ne olursa olsun her markanın sosyal medyada belli bir mevcudiyet oluşturması bir gereklilik haline gelmiş durumda. Markaların büyük çoğunluğu da bu konuda çalışmalar yapıyor.

Ne var ki bu durum bazı markaları aceleci, gerçekçilikten uzak ve en önemlisi de markaya uygun olmayan yollara sürükleyebiliyor. Sosyal medyada doğru biçimde var olmanın en önemli şartı (hatta gerek şartı) markanızı iyi tanımaktır. Bir insan gerek iş hayatında gerekse özel hayatında nasıl becerilerine, eğitimine, sosyo-kültürel şartlarına göre hareket etmeliyse, sosyal medya iletişimi yapan bir marka için de ay…

Dijital Pazarlamanın Sosyolojisi

Resim
Pazarlamanın kısa tanımı, "bir ürün ya da hizmetin çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak sağladığı fayda ve değeri tüketicilere anlatarak tüketicilerin tercih ve satın alma davranışı üstünde etkide bulunmak" olarak yapılabilir. Sadece bu kısa tanıma baktığımızda bile pazarlamanın ana unsurlarının ağırlıklı olarak sosyolojik kavramlara dayandığını söyleyebiliriz. "Fayda", "değer", "tercih", "etki", "ihtiyaç" gibi kavramların hepsi sosyolojinin temel çalışma alanlarıdır.İlk pazarlama faaliyetleri Antik Yunan ve Roma dönemine kadar geri götürülebilse de, planlanabilir ve yönetilebilir bir süreç olarak pazarlamanın tarihi yüz yıldan fazla değil. Tümüyle bilimsel bir disiplin haline gelmesi ise son elli yıllık dönemi kapsıyor. Matbaanın icadı, sanayi devrimi gibi insanlık tarihinin çok önemli mihenk taşları hiç şüphe yok ki pazarlamanın da tarihini belirleyen çok önemli gelişmelerdi. Bu devrimsel gelişmelerden sonuncusu ise İnternet…

e-WOM: Dijital Pazarlamanın Gizli Silahı

Resim
e-WOM kavramına yabancı olanlar için kısa bir tanım yaparak başlayalım. e-WOM yani "electronic WOM" insanların tüm online mecralarda (sosyal ağlar, bloglar, forumlar vd.) bir ürün ya da hizmet hakkındaki iletişim ve etkileşimlerine verilen genel isim. Terimi e-WOMM (electronic word of mouth marketing) haline getirdiğimizde ise bu iletişim kanalları ve türü aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetlerinin tümünü kast ediyoruz.

Henüz geleneksel WOMM (word of mouth marketing/ağızdan ağıza pazarlama) bile yeterince anlaşılamamış ve pazarlama çalışmalarının sürekli bir parçası olamamışken e-WOMM üstüne kafa yormak biraz lükse kaçmak gibi görünebilir, yine de yakın geleceğin en önemli pazarlama aracı hakkında düşünmek pazarlama profesyonelleri için kaçınılmaz.

Geleneksel WOMM

Geleneksel WOMM insanların günlük hayatlarındaki yüz yüze ilişkilerini ve sohbetlerini esas alır. Bir marka, ürün ya da hizmetin bu sohbetler içinde kendine yer bulmasını hedefler. Endüstriyel toplumlarda yetiş…