Kayıtlar

Mayıs, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sosyojenik Markalar ve Sosyal Medya

Resim
Bir marka ya sosyojeniktir ya değildir! Markaların sosyal medyadaki mevcudiyetlerini oluşturma ve yönetme açısından çok önemli olduğuna inanarak türettiğim "sosyojenik" kavramı bir markanın sosyal medyanın ruhuna, dinamiklerine uyum sağlama ve insanlarla sahici bir ilişki kurabilme yeteneğine işaret eder.


Sosyal medyanın markalar için önemi artık herkesin malumu. Sektörü, büyüklüğü, hedef kitlesi ne olursa olsun her markanın sosyal medyada belli bir mevcudiyet oluşturması bir gereklilik haline gelmiş durumda. Markaların büyük çoğunluğu da bu konuda çalışmalar yapıyor.

Ne var ki bu durum bazı markaları aceleci, gerçekçilikten uzak ve en önemlisi de markaya uygun olmayan yollara sürükleyebiliyor. Sosyal medyada doğru biçimde var olmanın en önemli şartı (hatta gerek şartı) markanızı iyi tanımaktır. Bir insan gerek iş hayatında gerekse özel hayatında nasıl becerilerine, eğitimine, sosyo-kültürel şartlarına göre hareket etmeliyse, sosyal medya iletişimi yapan bir marka için de ay…

Dijital Pazarlamanın Sosyolojisi

Resim
Pazarlamanın kısa tanımı, "bir ürün ya da hizmetin çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak sağladığı fayda ve değeri tüketicilere anlatarak tüketicilerin tercih ve satın alma davranışı üstünde etkide bulunmak" olarak yapılabilir. Sadece bu kısa tanıma baktığımızda bile pazarlamanın ana unsurlarının ağırlıklı olarak sosyolojik kavramlara dayandığını söyleyebiliriz. "Fayda", "değer", "tercih", "etki", "ihtiyaç" gibi kavramların hepsi sosyolojinin temel çalışma alanlarıdır.İlk pazarlama faaliyetleri Antik Yunan ve Roma dönemine kadar geri götürülebilse de, planlanabilir ve yönetilebilir bir süreç olarak pazarlamanın tarihi yüz yıldan fazla değil. Tümüyle bilimsel bir disiplin haline gelmesi ise son elli yıllık dönemi kapsıyor. Matbaanın icadı, sanayi devrimi gibi insanlık tarihinin çok önemli mihenk taşları hiç şüphe yok ki pazarlamanın da tarihini belirleyen çok önemli gelişmelerdi. Bu devrimsel gelişmelerden sonuncusu ise İnternet…