Kayıtlar

2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türklerin Emojiyle İmtihanı

Resim
Whatsapp yazışmalarını Emoji'ye boğanlardan mısınız yoksa kesseler"öpüş öpüş cimcik duduş" kullanmam diyenlerden mi?

En sık kullandığınız Emoji hangisi? Whatsapp kullanımında liderliğe oynayan biz Türkler acaba en çok hangilerini seviyoruz?

Facebook'u bile yıllar sonra beğen dışında bir etkileşim seçeneğine zorlayarak reaksiyon ikonlarını hayatımıza sokmasına neden olan emoji gerçeğini big-data trenine atlayarak takip edelim.

Dünyada Emoji Kullanımı Yazıda kullandığım tüm veriler ve grafikler SwiftKey tarafından 16 ülkede, 1 milyar emoji içeren veri taranarak yapılmış araştırmaya dayanıyor. 
İlk olarak dünya genelindeki kullanıma dair birkaç veriye bakalım. İnsanların en çok kullandıkları emoji setleri (mutlu surat, kalp, üzgün surat vb.) ve kullanım yüzdeleri şöyle:

Mutlu suratların üzgün suratlara göre üç kat fazla kullanılması yazılı iletişimde insanların olumsuz duyguları/tepkileri biraz bastırdığına ya da bu noktada iletişimi yazılı sürdürmek istemediklerine iş…

Post-demografik Pazarlama ve Netnografi*

Resim
Özet: Dijital devrimin olgunluk evresine girdiğimiz bu dönemde ne sosyal bilimciler ne de pazarlama profesyonelleri tüketici davranışlarını geleneksel demografik veriler ve sınıflandırmalarla yeterince anlayabilir. 
Bu yeni dönemin yarattığı yeni insanlık durumunu anlamak için yeni bir zihniyete ve bu zihniyete uygun araştırma yöntem ve modellerine ihtiyaç var.
Bu yazıda post-demografik olarak adlandıracağım bu dönem için henüz yeterince değerlendirilmediğini düşündüğüm “Netnografi”nin önemi ve yakın/orta vadedeki olası açılımlarını ele alacağım.
Netnografi Nedir?
“Netnografi” 1990’ların sonunda Robert V. Kozinets tarafından pazarlama ve sosyal bilimler literatürüne armağan edildikten birkaç yıl sonra yine kendisi tarafından şöyle tanımlanmıştı:
-“Netnografi” ya da İnternet üstünde yapılan etnografi, etnografik araştırma tekniklerini bilgisayar ortamında oluşmuş topluluk ya da kültürlerin araştırılmasına uyarlayan, yeni ve nitel bir araştırma metodolojisidir.” [1]
Bu tanım aradan geçe…