Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Post-demografik Pazarlama ve Netnografi*

Resim
Özet: Dijital devrimin olgunluk evresine girdiğimiz bu dönemde ne sosyal bilimciler ne de pazarlama profesyonelleri tüketici davranışlarını geleneksel demografik veriler ve sınıflandırmalarla yeterince anlayabilir. 
Bu yeni dönemin yarattığı yeni insanlık durumunu anlamak için yeni bir zihniyete ve bu zihniyete uygun araştırma yöntem ve modellerine ihtiyaç var.
Bu yazıda post-demografik olarak adlandıracağım bu dönem için henüz yeterince değerlendirilmediğini düşündüğüm “Netnografi”nin önemi ve yakın/orta vadedeki olası açılımlarını ele alacağım.
Netnografi Nedir?
“Netnografi” 1990’ların sonunda Robert V. Kozinets tarafından pazarlama ve sosyal bilimler literatürüne armağan edildikten birkaç yıl sonra yine kendisi tarafından şöyle tanımlanmıştı:
-“Netnografi” ya da İnternet üstünde yapılan etnografi, etnografik araştırma tekniklerini bilgisayar ortamında oluşmuş topluluk ya da kültürlerin araştırılmasına uyarlayan, yeni ve nitel bir araştırma metodolojisidir.” [1]
Bu tanım aradan geçe…